درباره ما

آشپزی

امروزه آشپزی به دلیل کمبود وقت، سلامت تغذیه و تنوع طلبی شاید بیش از گذشته اهمیت دارد. در اکثر مواقع فکر کردن به یک غذای جدید و زمان پخت آن از انجام دادنش سخت تر است. مهرام در بخش آشپزی کوشیده است تا با ارایه دستور غذاهای جدید، متنوع و با زمان طبخ کوتاه، شما را به تجربه های تازه دعوت کند. مهرام خواهان حرکت شما به سوی جست و جو و کاوش غذاهای جدید است و در این راستا علاوه بر جوایز در نظر گرفته شده ، تجربه های منتخب و هیجان انگیز شما را در شبکه های اجتماعی خود با دیگران به اشتراک می گذارد.